Tuyển sinh Chương trình chuyển đổi bằng chuyên ngành Y, Điều dưỡng Quốc tế tại CHLB Đức Chọn giáo dục làm cơ sở cốt lõi giúp thế hệ trẻ luôn ý thức, sống có mục tiêu, trưởng thành hơn chính mình ngày hôm qua, phát huy được tiềm  năng của bản thân…
Tổng hợp từ A đến Z chương trình Du học nghề CHLB Đức 2021 CHLB Đức là nơi có nền kinh tế đứng thứ 4 thế giới và lớn nhất châu Âu. Du học Đức hiện đang là lựa chọn phổ biến của nhiều sinh viên quốc tế, đặc biệt là du học nghề Đức.  Tuyển sinh các…
Subscribe to