Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINASEM VIỆT NAM

Tên Tiếng Anh: VINASEM VIET NAM INTERNATIONAL TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: VINASEM ITI.,JSC

Trụ sở chính: Nhà số 4, ngách 29/34, đường Thượng Thanh, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 0243 216 1895                Email: vinasem.vn1@gmail.com              web: https:vinasem.vn

Vốn điều lệ: 19.000.000.000 đồng ( Bằng chữ: mười chín tỷ đồng)

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Liên