Quy trình xuất khẩu lao động Đài loan

Trình tự các bước thực hiện để lao động xuất cảnh đi làm việc tại Đài Loan Bước 1. Lao động được tư vấn về các điều kiện để đi làm việc tại Đài Loan và những lao động đạt yêu cầu theo thông báo tuyển dụng của Vinasem Bước 2. Người lao động sẽ được…

Quy trình xuất khẩu lao động sang Malaysia

 Trình tự các bước thực hiện để lao động xuất cảnh đi làm việc tại Malaysia Bước 1. Lao động được tư vấn về các điều kiện để đi làm việc tại Malaysia và những lao động đạt yêu cầu theo thông báo tuyển dụng của Vinasem Bước 2. Người lao động sẽ được giới thiệu…

Quy trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản

Quy trình tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản Nhằm giúp người lao động hiểu rõ hơn về chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản (visa thực tập sinh kỹ năng) do công ty tổ chức, dưới đây là các bước quy trình chung mà người lao động phải thực hiện để…

Thông tin cho Sinh viên sắp Tốt nghiệp đại học tại Đức

Bạn đã (sẽ) Tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được công nhận với thời gian học trung bình là bốn năm (Cử nhân) hay năm năm (Kỹ sư)? Tiếng Anh của Bạn trong kỳ thi TOEFL đạt được trên 550 điểm? Các Trường Đại học Đức với…

Thông tin cho Sinh viên xong Đại cương tại Đức

Bạn đang học thành công năm thứ ba (hay cao hơn) hệ Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được công nhận? Nếu Bạn muốn học tại một Trường Đại học tại Đức và nếu Bạn đạt được kỳ “Thi tiếng Đức để nhập Đại học” (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang – DSH-2)…

Thông tin cho sinh viên năm đầu tiên tại Đức

Theo quy chế mới, muốn học từ năm thứ nhất tại một Trường Đại học ở Đức, Bạn đã phải Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, thi đậu vào hệ Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam được công nhận. Nếu Bạn hội đủ các yêu cầu trên và nguyện vọng Ngành học…

Dự bị Đại Học và Trường dự bị Đại Học ở Đức

Trước khi được chấp thuận vào học tại một Trường Đại học ở Đức, theo nguyên tắc, đối với Việt Nam, người tân Sinh viên phải đạt kỳ “Thi đánh giá chất lượng tương đương” (Feststellungsprüfung). Về mặt trình độ, chỉ những người từ Việt Nam đã có Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, đã…